hörertabelle "universelle passform"

Universell    
  bachmaier In-ear
1-Wege   Stagediver 1
     
2-Wege Pro II  Stagediver 2
    Stagediver 4
     
     
3-Wege Pro III Stagediver 3
    Stagediver 5
     
4-Wege Pro IV Prophile 8
     
 

hörertabelle "maßgefertigte passform"

Custom        
  bachmaier In-ear Ultimate Ears Vision Ears
1-Wege  bang I

Live Pro

1

   
         
2-Wege boom II

Live Pro

2

UE 5 VE 2
  Pro II

Live Pro

4

 UE 7  
         
         
3-Wege Pro III

Live Pro

3

UE 6 VE 3
        VE 4
   

Live Pro

5

UE11 VE 8
      UE remastered  
         
4-Wege Pro IV   UE 18+ VE 5
       UE Live VE 6 X1/X2